منبع دوجداره آبگرم شوفاژ مخزن

منبع دوجداره:

منبع دوجداره برای تولید آبگرم مصرفی در موتور خانه ها بکار می رود براساس انتقال حرارت (جابجایی)که صورتی ازانتقال انرژی بین سطح جامد جداره منبع و آب موجود درمجاورت آن است ایجاد می شود.

اصول کارکردمنبع دوجداره:

منبع دوجداره ازدوعدسی محدب وبدنه ازدواستوانه تو در تو تشکیل شده است وآب سرد وارد جداره اول منبع شده وآبگرم دیگ شوفاژواردجداره دوم منبع می گردد.

کاربردمنبع دوجداره:

تهیه آبگرم بهداشتی منازل وکارخانجات برحسب ضرورت وبرمبنای مقدار نیازبه آبگرم تولید وعرضه می شود.

درباره منبع دوجداره شوفاژ مخزن:

منبع دوجداره شوفاژ مخزن ازبهترین ومرغوبترین ورقهای گالوانیزه گرم ایرانی تولید می گردد.

جنس منبع دوجداره:

جنس منبع دوجداره از ورقst-37 فولاد مبارکه با آبکاری گالوانیزه گرم می باشد.

ضخامت ورقهای منبع دوجداره:

ضخامت ورقها برای جداره اول وعدسی ها ازورقهای ۴-۵-۶ میلیمتر وبرای جداره دوم از ورقهای ۲- ۲٫۵-۳ میلیمتر طبق سفارش ساخته می شود. بدلیل فشاربیشتردر جداره اول ضخامت آن بیشترازجداره دوم می باشد.

ظرفیت منبع دوجداره:

برای بدست آوردن ظرفیت منبع دوجداره مورد نیاز با در نظر گرفتن تعدادواحدها ،نوع کاربری،ضریب تقاضا وضریب همزمانی مصرف برای هرواحد بین ۱۰۰ الی ۲۰۰ لیتر ظرفیت منبع دوجداره درنظر می گیریم و ظرفیتهای منبع دوجداره از ۲۰۰ لیتری تا ۱۵۰۰ لیتری می باشد.

پست های مرتبط

خرید و انتخاب منبع دو جداره آب گرم ( منبع دوجداره شوفاژ مخزن )
گروه صنعتی شوفاژ مخزن
منبع دوجداره شرکت شوفاژ مخزن +منبع دو جداره چیست ؟
منبع کویل دار موتورخانه

پاسخ دهید