منبع دوجداره آبگرم شوفاژ مخزن+منابع دوجداره

منبع دوجداره آبگرم شوفاژ مخزن

منبع دوجداره:

برای تولید آبگرم مصرفی در موتور خانه ها بکار می رود براساس انتقال حرارت (جابجایی)که صورتی ازانتقال انرژی بین سطح جامد جداره منبع و آب موجود درمجاورت آن است ایجاد می شود.

اصول کارکردمنبع دوجداره:

این منابع  ازدوعدسی محدب وبدنه ازدواستوانه تو در تو تشکیل شده است وآب سرد وارد جداره اول منبع شده وآبگرم دیگ شوفاژواردجداره دوم منبع می گردد.

کاربرد:

تهیه آبگرم بهداشتی منازل وکارخانجات برحسب ضرورت وبرمبنای مقدار نیازبه آبگرم تولید وعرضه می شود.

درباره منبع دوجداره شوفاژ مخزن:

منبع دوجداره شوفاژ مخزن ازبهترین ومرغوبترین ورقهای گالوانیزه گرم ایرانی تولید می گردد.

جنس منبع :

جنس این منابع  از ورقst-37 فولاد مبارکه با آبکاری گالوانیزه گرم می باشد.

ضخامت ورقهای منبع :

ضخامت ورقها برای جداره اول وعدسی ها ازورقهای ۴-۵-۶ میلیمتر وبرای جداره دوم از ورقهای ۲- ۲٫۵-۳ میلیمتر طبق سفارش ساخته می شود. بدلیل فشاربیشتردر جداره اول ضخامت آن بیشترازجداره دوم می باشد.

ظرفیت :

برای بدست آوردن ظرفیت این منابع  مورد نیاز با در نظر گرفتن تعدادواحدها ،نوع کاربری،ضریب تقاضا وضریب همزمانی مصرف برای هرواحد بین ۱۰۰ الی ۲۰۰ لیتر ظرفیتاین منابع درنظر می گیریم و ظرفیتهای منبع دوجداره از ۲۰۰ لیتری تا ۱۵۰۰ لیتری می باشد.

منبع دوجداره
منبع دوجداره

پست های مرتبط

دیگ بخار-طراحی و انتخاب دیگ بخار:آنچه که مهندسان درباره دیگ بخار باید بخاطر بسپارند + شوفاژ مخزن
تاسیسات بیمارستان – تاسیسات گرمایشی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی + شوفاژ مخزن سیستم های گرمایشی
موتورخانه – تشریح ساختمان و اجزای مهم یک موتورخانه در ساختمان + شوفاژ مخزن
خرید و انتخاب منبع دو جداره آب گرم ( منبع دوجداره شوفاژ مخزن )

پاسخ دهید