loading

منبع انبساط باز

راهنمای محاسبه و انتخاب انواع منبع انبساط باز+شرکت شوفاژ مخزن

راهنمای محاسبه و انتخاب انواع منبع انبساط باز منبع انبساط باز اصولا  از ورق گالوانیزه ساخته شده وبه هوای آزاد ارتباط داشته و به عبارتی فشار اعمال شده بر آن یک اتمسفر است. محل نصب منبع  حداقل ۲ تا ۳ متر از اخرین مصرف کننده باید بالاتر باشد ولذا معمولا آن را بر روی پشت بام و خرپشته نصب می کنند. منبع انبساط باز به دلیل اینکه در کاهش مصرف انرژی نقش تعیین کننده ای دارد، توصیه میگردد از منابع انبساط عایق دار استفاده کنید. اگر منبع انبساط باز در ارتفاع معین و تعریف شده ای قرار نگیرد.فشار لازم را برای تخلیه ... ادامه مطلب